صفحه اصلی کابلهای کنترل

کنترل

· کابل های کنترلی بیشتر در ماشین آلات و خطوط تولیدی برای اندازه گیری علائم ( سیگنال ها ) و یا پارامتر های کنترلی ، سیستم های کامپیوتری و یا تجهیزات کنترلی ماشین آلات و نقاله ها مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از کابل ها را می توان در فضای باز ، بصورت دفن در زمین ، داخل ساختمان و یا در داخل کانال نصب نمود.

· نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

· نوع شیلد دار آن امکان استفاده از آن را به عنوان ارت و یا اسکرین میسر می سازد.

· نوع سربدار آن جهت استفاده در شرایطی که امکان قرار گرفتن کابل در معرض حلال ها ، خورنده ها و یا هیدروکربن ها وجود دارد ، مورد استفاده قرار می گیرند.

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firefox/Chrome استقاده نمائيد.