صفحه اصلی کابلهای تخت

تخت

بطور کلی از کابل های تخت بیشتر جهت جرثقیل ها ،نقاله ها و یا نصب در سینی کابل مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از کابل های تخت مزیت های زیر را همراه  دارد: شعاع خمش کمتر - قابلیت انعطاف بالاتر - صرفه جویی در فضای مورد نیاز جهت نصب کابل


مشخصات فنی

ولتاژ های تخصیصی برای این نوع از کابل ها به شرح زیر می باشند :

U0/U(Um)= 0.3/0.5 (0.6) KV – 0.6/1(1.2) KV.

در تخصیص ولتاژ کابل ها U0/U(Um) ، U0 و U و (Um) عبارتندر از :

U0 : ولتاژ اسمی میان هادی و زمین یا حفاظ فلزی در فرکانس صنعتی است .

U: ولتاژ اسمی میان هادی ها است .

Um : بیشترین مقدار ولتاژ ( بالاترین ولتاژ شبکه ) است .

*جزئیات ساختمان کابل

- سطح مقطع هادی : تا 16 میلیمتر مربع

-تعداد رشته : یک تا پنج رشته

-جنس هادی : مس آنیل شده بدون اندود/ قلع اندود

-نوع هادی : تک لا ( کلاس 1 ) ، نیمه افشان ( کلاس 2) ، افشان ( کلاس 5) / گرد

- عایق : PVC

- سیم محافظ (ارت) فاقد عایق ( در صورت نیاز)

-روکش نهایی : PVC

*سایر مشخصات قابل ارائه در این نوع محصول:

- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش (Ultra violet (UV) resistant colored outer sheath)

- کم دود (Low smoke and fume (LSF))

- هالوژن فری و تاخیر انداز شعله (Halogen free and flame retardant (HFFR))

- ضد روغن و هیدروکربن ها (Oil & hydrocarbon resistant)

-مقاوم در برابر جانوران موذی (Vermin proof)

*استاندارد ها: BS6004

گالری

دانلود

 

Twin Core

Twin Core with uninsulated circuit

3-core

3-core with uninsulated circuitبراي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firefox/Chrome استقاده نمائيد.