صفحه اصلی محصولات ابراز دقیق و انتقال دیتا ابزار دقیق

کابلهای ابزار دقیق

· کابل های ابزاردقیق جهت کاربرد در سیستم پردازش داده ها و کنترل فرایند ها بکار می روند و قابل نصب در فضای باز و یا بصورت دفن در زمین می باشند. برای سیستم های دیجیتال و جهت ارتباط بین سولنوئید ها (شیر های برقی) نوع با شید کلی آن (Overall screen) و برای سیستم های آنالوگ نوع شیلددار زوجی و کلی آن (Individual & Overall screen) مورد استفاده قرار می گیرد.

· شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید.

· شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد.

· نوع مسلح آن می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند.

· نوع سربدار آن در محیط های حاوی هیدروکربن ها ، حلال ها و مواد خورنده پایدار است.

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firefox/Chrome استقاده نمائيد.