صفحه اصلی محصولات کابلهای کشتی

کشتی

کابلهای کشتی و ساحلی برای مصارف قدرت ،کنترلی، ابزار دقیق و ارتباطی استفاده می گردند .کابلهای مذکور در انواع ضد آتش ،کم دود ،هالوژن فری و غیره قابل ساخت می باشند .

*زره کابل می تواند در مقابل نیروهای مکانیکی خارجی مقاومت کند. 

 

*نوع شیلد دار امکان استفاده از آن را به عنوان ارت و یا اسکرین میسر می سازد.

*جهت مصارف ابزاردقیق شیلد کلی کابل قادر است آن را در برابر نویز های خارجی محافظت نماید همچنین شیلد زوجی کابل موجب تضعیف همشنوایی بین زوج رشته ها می گردد.

استاندارد : IEC60092

ابزار دقیق

کنترلی

فشار ضعیفبراي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firefox/Chrome استقاده نمائيد.