صفحه اصلی تضمین کیفیت خود کنترلی

خود کنترلی

چون توليد محصول باكيفيت نياز به همكاري كليه پرسنل را دارد ، شركت سيم وكابل يزد با ايجاد واحد آموزش اقدام به آموزش كليه پرسنل توليد نموده به نحوي كه مي توان با صراحت تمام گفت هر يك از اپراتور ها خود به منزله يك بازرس كنترل كيفيت برروي محصول توليدي خود نظارت دارد وبادر اختيار گذاشتن وسايل اندازه گيري كاليبره شده اعم از كوليس ،ميكرو متر ،متر و .....به هريك از اپراتور ها فرايند توليد را چك وكنترل مي نمايد علاوه بر اين بازرسين وكارشناسان كنترل كيفي نيز بر انجام صحيح كار اشراف دارند تا بتوانند با همكاري و همياري هم محصول ايده ال وبا كيفيت بالا مطابق با استاندارد هاي به روز و درخواست مشتريان توليد نمايند .

بديهي است ارتقاء سطح كميت و كيفيت توليد بدون استفاده از ابزار مديريت جامع ،امكان پذير نمي باشد . به همين منظور اين شركت همزمان با طرحهاي توسعه و استقرار سيستم هاي مديريتي اعم از ISO 9001-2008 و ISO 19001-2004 ،ISO 10002-2004 و OHSAS 18001-2007 را در دستور كار خود قرار داده و در سالهاي 88 و89 با مشاوره گرفتن از شركتهاي معتبر موفق به اخذ سيستم هاي مديريتي گرديد و همچنين استقرارسيستم آزمايشگاه IEC/ISO 17025 را در دستور كار خود قرار داده ودر سال 88 با مشاوره گرفتن از شركت معتبر ايراني در حال اخذ استاندارد IEC/ISO 17025 ميباشد كه الزامات اين استاندارد باعث ميشود تا آزمايشگاه به عنوان يك آزمايشگاه اكروديته شناخته شود و بتواند جوابگوي تمام مشتريان و شركت هاي داخل و خارج از ايران باشد.


با توجه به اينكه تنوع توليدات در صنعت سيم و كابل يزد زياد مي باشد اعم از سيم و كابل هاي خاص (با روكش هاي هالوژن فري، ضد روغن، كم دود و ...) و كابل هاي كواكسيال ديتا، كابل هاي قدرت و ابزار دقيق و ... اين آزمايشگاه مي تواند تمام پارامتر هاي ذكر شده را با آخرين روش استاندارد هاي موجود (استاندارد هاي بين المللي و ملي)تست كارخانه اي نموده و جوابگوي نيازهاي مشتريان باشد.

استانداردهاي مرتبط با صنعت سيم و كابل موجود در آزمايشگاه به شرح زير مي باشد.

1- استاندارد IEC

2- استاندارد BS

3- استاندارد ASTM

4- استاندارد VDE

5- استاندارد NFC

6- استاندارد ISIRI

7- استاندارد JIS

 

آزمايشهاي انجام شده در آزمايشگاه به شرح زير مي باشد.

1- تست هاي روتين يا جاري (Routine Test) : از اين دسته از آزمايشها بايستي روي تمامي نمونه هاي توليدي انجام شوند و تائيد كيفيت هر تجهيزي منوط به برآورده شدن نيازهاي اين گونه آزمايشها مي باشد.

2- تست هاي نوعي يا تايپ (Type Test) : اين دسته از آزمايشها با شرايط تعيين شده در استاندارد و بصورت نمونه اي و تصادفي روي توليدات انجام مي گيرند و تا زماني كه تغييري در چرخه توليد و يا مواد اوليه بوجود نيايد نيازي به تكرار اينگونه آزمايشات نمي باشد. در ضمن بعضي از اين آزمايشها مخرب مي باشد.

3- تست هاي خاص يا نمونه اي (Sampel Test) : اين دسته از آزمايشها داراي شرايط خاص مي باشد كه بعضي از آنها اجباري و بعضي با توافق خريدار و سازنده انجام مي شود.

و ساير آزمايشهاي انجام شده :

4- اندازه گيري ظرفيت خازني و سلفي كابلهاي ابزاردقيق .

5- اندازه گيري مقدار Crase Talk همشنوايي و Attenuation تضعيف كابلهاي تلفني .

6- تست Gel Conten Test (زايلن) جهت اندازه گيري مقدار درصد كراسلينك عايقهاي XLPE .

7- تست Irregularity Test ( روغن سيليكون ) جهت تشخيص نا خالصي ، برآمدگي ، تورفتگي عايق XLPE و نيمه هادي داخلي .

8- تست Smoke Test كابلهاي LS PVC و هالوژن فري .

9- تست سختي سنج Hard Ness

10- تست ضد آتش Fire Risistance

11- تست گاز هالوژن فري Oxygen Index

12- تست جلوگيري از انتشار شعله Flame Retardant

 

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firefox/Chrome استقاده نمائيد.